MFB's voor optimale farmacotherapie

Informatie

Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken. 

In een grote meerderheid van de apotheken wordt met de MFB’s gewerkt. MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Daarnaast is het met de MFB’s mogelijk om de apotheekpopulatie te bewaken op bijwerkingen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot ziekenhuisopnames.

Uit een inventarisatie van de KNMP in samenwerking met de partners van het MFB-convenant blijkt dat tienduizenden patiënten baat hebben gehad van de introductie van MFB’s. Uit cijfers over 2016 blijkt dat 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.

Bij de behandeling van de verschillende MFB’s is waar mogelijk gebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.

De cursus is geschikt gemaakt voor de farmaceutisch consulent door M. Vermeulen, farmaceutisch consulent.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u MFB's in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
  • kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
  • weet u in welke situaties MFB's toegevoegde waarde hebben
  • kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Reviewer

  • J. Dik

    Jaap Dik is apotheker/mede-eigenaar in Vianen. Daarnaast is hij actief als apotheker-beoordelaar bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Tevens heeft hij zitting in verschillende werkgroepen en expertgroepen die te maken hebben met de overdracht van medicatiegegevens, inclusief labwaarden.