Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen

Informatie

Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als gevolg van valincidenten onveranderd, terwijl er een grote potentiële verbetering wordt gezien. 

Deze cursus wordt ingeleid met de prevalentie en klinische relevantie van vallen bij kwetsbare ouderen. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. Hierbij ligt de focus op de rol van de apotheek in de voorlichting bij, en het afbouwen van medicatie die het valrisico verhoogt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de prevalentie en gevolgen van vallen bij kwetsbare ouderen
  • kent u de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen en hoe deze (niet) te behandelen
  • heeft u inzicht in welke mate geneesmiddelen en andere factoren het risico op vallen vergroten
  • kent u de belangrijkste geneesmiddelgroepen die het valrisico vergroten
  • kunt u adviseren hoe valrisicoverhogend geneesmiddelgebruik te verminderen

Docent

  • C. Augustin MSc

    Carl Augustin is instellingsapotheker bij Farmadam. Hij is als Board Certified Geriatric Pharmacist werkzaam in de instellingsfarmacie voor o.a. diverse verpleeghuizen.