Gezonde Leefstijl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

U kunt tegenwoordig geen krant of tijdschrift open slaan, of een reclameblok op tv zien, zonder informatie te krijgen over een gezonde leefstijl. Maar wat is nu precies een gezonde leefstijl? Daarover bestaan veel verschillende theorieën, modellen en bronnen. Veel cliënten in de fysiotherapiepraktijk zullen baat hebben bij een gezondere leefstijl. Ofwel hun huidige – minder optimale- leefstijl is direct gerelateerd aan de klacht waarvoor ze worden behandeld (zorg gerelateerde preventie) ofwel de huidige leefstijl geeft een risico op het ontstaan van nieuwe klachten of verergert beginnende klachten (geïndiceerde preventie). Bespreekbaar maken van de andere leefstijlfactoren dan bewegen, wordt door de fysiotherapeut nog wel eens als lastig ervaren.

In deze nascholing maakt u kennis met een overzicht van het meest gebruikte model voor leefstijlfactoren: de BRAVO factoren. Wat houdt een gezond beweegpatroon in, hoe ziet een stoppen-met-rokenprogramma er uit, wat is teveel alcohol, hoe ziet een gezond voedingspatroon eruit en wat is voldoende ontspanning een goed slaappatroon? Na deze cursus heeft u een antwoord op bovenstaande vragen en heeft u praktische handvaten om de leefstijlfactoren te kunnen inventariseren, monitoren en bespreekbaar te maken met uw patiënt/cliënt. Ook wordt er ingegaan op welke rol de fysiotherapeut nu precies speelt bij de verschillende BRAVO factoren en met welke andere (para)medici de samenwerking gezocht moet worden.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heeft u een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van een gezonde leefstijl en heeft u handvaten om uw cliënt hierbij in de praktijk te helpen, doordat u:

 • de BRAVO factoren kent 
 • weet hoe een stappenplan ‘stoppen met roken’ wordt ingezet
 • weet wat de norm is voor verantwoord alcoholgebruik
 • bekend bent met de voorschriften voor gezonde voeding
 • inzicht heeft in wat een goed slaappatroon inhoudt
 • weet wat medicatie compliance inhoudt en welke rol de fysiotherapeut hierbij speelt
 • voldoende handvaten heeft om het gesprek over de BRAVO factoren met uw cliënt aan te gaan
 • per leefstijlfactor weet hoe u deze kunt inventariseren, monitoren en erbij kunt coachen
 • weet naar wie u kunt doorverwijzen en hoe u de samenwerking kunt optimaliseren.

Docent

 • T.A. van Dockum MSc

  Tobias van Dockum is docent op de Hogeschool Leiden aan de bachelor opleiding Fysiotherapie. Daarnaast is hij docent aan de post-HBO opleidingen PAV en COPD/Astma. Ook is hij betrokken bij Chronisch ZorgNet, hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en long- en hartaandoeningen. Deels werkt hij nog als fysiotherapeut, bij Fysiotherapeuten Maatschap Woerden.

   

   

   

 • K. Janssen

  Kasper Janssen is gepromoveerd sportarts, spreker en powernap specialist. Hij was als topsportarts werkzaam voor verschillende sportbonden. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich in slaap en herstel voor optimale prestaties van sporters en werknemers. Sinds 2019 heeft hij een eigen praktijk voor sportgeneeskunde in Utrecht, DeSportarts. Daarnaast is hij eigenaar van Nap@Work dat bedrijven adviseert en workshops geeft over powernappen op het werk. Daarover schreef hij ook een boek: De powernapparadox.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten