Lage rugklachten: bent u op de hoogte?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

158291270_m.jpg

Bijna een op de drie cliënten in de eerste lijn komt bij de fysiotherapeut voor hulp bij rugpijn. Het aantal mensen met lage rugklachten neemt niet af, maar groeit. In een zoektocht naar een antwoord op de vragen waarom mensen lage rugpijn hebben en hoe dit te beïnvloeden is, wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Maar zijn wij al dichter bij het antwoord dan 2500 jaar geleden?

De meest recente ontwikkelingen wijzen erop dat aandacht voor de integratie van cognitieve, motorische en sociale componenten de meeste kans van slagen heeft bij de screening en behandeling van cliënten met lage rugpijn. Deze componenten zijn van oudsher benaderd als losse entiteiten. Maar we weten dat deze factoren in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden, als ‘cirkels in cirkels’. In deze cirkels zijn nuances te ontdekken in de motorische, de psychische en de cognitieve hoek. De cirkels zijn verbonden middels de fysiologie. In die fysiologie spelen naast ‘oude bekende’ aspecten –  als motor control en proprioceptie – ook biochemische veranderingen een rol, zoals low grade inflammation processen en veranderingen in het brein. 

Bent u op de hoogte van de recente inzichten? Henri Kiers geeft in deze cursus een overzicht van de stand van zaken, in het licht van de geschiedenis van lage rugpijn en de benadering hiervan. Hij bespreekt de actuele inzichten en geeft een overzicht van mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en aanhouden van lage rugpijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • benoemen wat de grootte is van het probleem van lage rugklachten in een maatschappelijk perspectief
 • in grote lijnen weergeven wat de effectiviteit is van bestaande interventies voor lage rugpijn
 • in grote lijnen weergeven hoe de ontwikkeling van visies op lage rugklachten zich in de laatste honderd jaar heeft ontwikkeld, en hoe zich dit verhoudt tot de huidige opvattingen over effectiviteit van interventies
 • uitleggen waarom het centraal stellen van het persoonlijke probleem uitgedrukt in een handeling zo van belang is als centraal punt in het helpen van mensen
 • benoemen welke mechanismen een rol spelen bij lage rugklachten en wat de kenmerken van deze mechanismen zijn
 • uitleggen dat verschillen in motor control tussen mensen met en mensen zonder lage rugpijn als adaptief of maladaptief geïnterpreteerd moeten worden voorafgaand aan het bepalen van het beleid
 • uitleggen dat perifere nocisensoriek een rol kan spelen in chronische lage rugpijn door een verminderde motorische controle
 • de bekendste factoren die een rol spelen in chronische lage rugpijn benoemen, en uitleggen dat bij iedere patiënt een verschillende combinatie van die factoren kan leiden tot een vicieuze cirkel
 • aangeven dat de kwaliteit van proprioceptieve signalen, en de interpretatie van die signalen in het brein veranderd zijn bij de gemiddelde persoon met lage rugpijn
 • uitleggen dat veranderingen in het brein bij mensen met lage rugpijn samenhangen met veranderingen in proprioceptie (houdings/bewegingsgevoel)
 • de invloed van psychosociale factoren op (lage rug)pijn beschrijven en middelen om deze in kaart te brengen en eventuele aandachtspunten voor de behandeling benoemen
 • uw huidige interventies bij mensen met lage rugpijn verrijken met aspecten uit deze recente ontwikkelingen

Docent

 • dr. H. Kiers

  Henri Kiers is (manueel) fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Hij is directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij werkzaam als docent en onderzoeker. In november 2014 promoveerde hij op onderzoek naar ‘Proprioception and low back pain’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Henri Kiers is tevens voorzitter van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten