Fysio-/oefentherapie bij knieartrose

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Knieartrose komt bij ruim 600.000 Nederlanders voor en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Bij deze groep speelt de eerstelijns fysio- en oefentherapie een belangrijke en mogelijk essentiële rol. Maar weet u als fysio- of oefentherapeut hoe u bij uw patiënten met knieartrose de behandeling volgens de nieuwste inzichten zou moeten toepassen voor een optimaal en duurzaam behandelresultaat?

De KNGF-richtlijn Artrose knie/heup beschrijft heel concreet en specifiek de aanbevolen, evidence-based behandeling. In deze cursus ‘Fysio-/oefentherapie bij knieartrose’ wordt u ondersteund om deze richtlijn te kennen en toe te passen. Allereerst wordt de benodigde basiskennis over de aandoening bijgespijkerd en de wetenschappelijke onderbouwing van fysio-/oefentherapie toegelicht. Vervolgens zal een praktische vertaalslag worden gedaan door middel van de KNGF-richtlijn Artrose knie/heup. Aan de hand van deze richtlijn en  casuïstiek zal het gehele klinisch redeneerproces doorlopen worden.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw actuele kennis ten aanzien van pathologie, risicofactoren en behandelpijlers van knieartrose toepassen in uw behandelingen
 • bent u in staat om de onderliggende evidentie van fysiotherapie bij knieartrose uit te leggen aan de patiënt
 • bent u in staat om in de praktijk de klinische diagnose van knieartrose te stellen
 • kunt u de belangrijkste fysio-/oefentherapeutische behandelopties toepassen in de praktijk
 • ben u in staat om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren en de gezondheidssituatie van de patiënt

Docent

 • dr. J. Knoop

  Jesper Knoop is senior-onderzoeker bij de Vrije Universiteit (Gezondheidswetenschappen) en senior-onderzoeker/docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Academie voor Paramedische Studies & lectoraat Werkzame Factoren in de Beweegzorg). Hij begeleidt en voert diverse onderzoeksprojecten uit op het gebied van fysiotherapie bij musculoskeletale patiëntgroepen (zoals rugpijn, knieartrose, reumatische aandoeningen). Ook is hij bij de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betrokken bij onderwijsontwikkeling en verzorgt hij zelf ook onderwijs op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Als bewegingswetenschapper en fysiotherapeut is hij in 2014 gepromoveerd op het onderwerp knieartrose en fysiotherapie. Ook is hij enkele jaren werkzaam geweest als beleidsmedewerker van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en daar betrokken geweest bij de ontwikkeling van richtlijnen, de richtlijnmethodiek en de onderzoeksagenda.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten