Bewegingsstoornissen bij dementie en in het bijzonder paratonie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

117464679_m_1_0.jpg

Met de toenemende vergrijzing in ons land zal er ook een toename plaatsvinden van het aantal ouderen met dementie. Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in het algemeen vooral gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Dat er ook al in een vroeg stadium motorische stoornissen optreden is veel minder bekend. Pas in een laat stadium worden de motorische problemen dusdanig groot dat de fysiotherapeut wordt ingeschakeld. Het is van belang om als fysiotherapeut kennis te hebben van de verschillende vormen van dementie en de daarmee gepaard gaande verschillen in motorische stoornissen. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in werkzame interventies en om de juiste meetinstrumenten te kunnen inzetten. In deze cursus wordt inzicht gegeven in de motorische problemen bij dementie, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor paratonie. En er worden handvatten voor de praktijk gegeven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus hebt u inzicht in:

 • de meest voorkomende vormen van dementie
 • de verandering van de motoriek bij dementie
 • dat die motorische veranderingen al in een prodromaal stadium ontstaan
 • de meetinstrumenten voor fysiek functioneren die geschikt zijn om bij mensen met dementie in te zetten
 • de aandachtspunten voor een goede fysiotherapeutische behandeling bij mensen met dementie
 • paratonie, een bijzonder motorisch probleem bij mensen met dementie
 • het meten van paratonie
 • de huidige behandelinzichten van paratonie
 • de onderzoeksagenda voor paratonie

Docent

 • dr. H. Hobbelen

  Dr. Hans Hobbelen is lector veroudering en paramedische zorg aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is hij president van de International association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP, official subgroup of World Physiotherapy). Hans is in 1987 afgestuurd als fysiotherapeut en heeft 22 jaar praktijkervaring in een verpleeghuis. In 2001 is hij als bewegingwetenschapper afgestudeerd aan de universiteit Maastricht en in 2010 is hij op het onderwerp PARATONIE gepromoveerd aan die zelfde universiteit. In 2012 is hij lector geworden in Groningen waar zijn onderzoekslijnen zich vooral richten op de kwetsbare ouderen en ouderen met dementie.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten