Fysiotherapie na COVID-19: nieuwe inzichten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus wordt u met behulp van video’s en wetenschappelijke literatuur kennis over de belangrijkste onderwerpen rondom de fysiotherapiebehandeling van mensen met COVID-19 bijgebracht. Deze cursus is geüpdatet met nieuwe inzichten, gebaseerd op de nieuwe KNGF-Standpunten ‘Fysiotherapie bij COVID-19 - Aanbevelingen voor tijdens de ziekenhuisopname’ en ‘Fysiotherapie bij COVID-19 - Aanbevelingen voor de eerste lijn’.

Allereerst ontvangt u informatie over de stand van zaken omtrent het virus, vervolgens kennis en inzicht in de ontwikkeling van het virus en het verloop van de ziekte, waarbij wordt ingegaan op de ziekmakende mechanismen. Aansluitend wordt ingegaan op patiënten met langdurige klachten en long COVID. Tevens worden de risico’s voor zorgpersoneel besproken.

De cursist krijgt kennis over de pathofysiologie en het concrete fysiotherapeutisch handelen aangereikt met behulp van casuïstiek. Er wordt gekeken naar drie patiëntgroepen die u of in de eerste lijn, of in het ziekenhuis kunt tegenkomen: Kritiek ziek, ernstig ziek en mild ziek. Er worden voorkomende complicaties en comorbiditeiten besproken, met hun invloed op (het herstel van) COVID-19. Afsluitend krijgt u informatie over de rol van verschillende paramedici en worden indrukwekkende ervaringen van paramedici toegelicht.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u bekend met de huidige stand van zaken rondom COVID-19 in Nederland
 • bent u bekend met de langdurige klachten na een COVID-19 infectie en de risicofactoren voor het ontwikkelen van langdurige klachten
 • kunt u uitleggen welke belangrijke pathofysiologische mechanismen een rol spelen bij COVID-19
 • kunt u met de aanbevolen fysiotherapeutische handelingen uit de cursus een behandelplan maken, rekening houdend met de geldende veiligheidscriteria
 • kunt u (de voortgang in) het herstel na COVID-19 evalueren aan de hand van geschikte meetinstrumenten
 • kunt u een aanbeveling doen in beschikbare paramedische zorg voor patiënten met COVID-19 en een eventuele doorverwijzing doen
 • bent u geïnformeerd over ervaringen van paramedici werkzaam in het ziekenhuis

Docent

 • N. Koenders MSc

  Niek Koenders is fysiotherapeut en onderzoeker in het Radboudumc te Nijmegen. Hij is werkzaam geweest bij patiënten met COVID-19 infectie op de intensive care en cohort afdelingen tijdens de eerste fase van de corona-pandemie. Verder heeft Niek als auteur bijgedragen aan de ontwikkeling van aanbevelingen voor de ziekenhuisfysiotherapie en is hij lid van de werkgroep KNGF-Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’. Niek geeft leiding aan het ZonMw project ‘Ervaringen van paramedici tijdens de corona-pandemie’, een samenwerking tussen het Radboudumc en alle paramedische beroepsverenigingen, waarmee met behulp van interviews informatie verkregen wordt hoe het voor paramedici was om te werken in het ziekenhuis tijdens de corona-pandemie.

 • K. Felten-Barentsz

  Karin is werkzaam als fysiotherapeut en onderzoeker in het Radboudumc te Nijmegen. Om de zorg voor de patiënt en de familie op de Intensive Care te verbeteren maakt zij gebruik van innoverende interventies zoals het oefenbad en familieparticipatie. Zij ziet het als haar taak om als embedded scientist deze interventies wetenschappelijk te onderbouwen, de opgedane kennis te verspreiden en te implementeren in de praktijk. Met deze missie is zij ook betrokken bij het ontwikkelen en updaten van het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19, bij zowel de aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen tijdens de ziekenhuisfase als in de eerste lijn.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten