Arm- en schoudermorbiditeiten na borstkanker

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als (oedeem)fysiotherapeut is het uiterst belangrijk arm- en schouderklachten na borstkanker tijdig te herkennen en een aangepast behandeling op te starten of te adviseren. Een multidisciplinaire samenwerking met algemene fysiotherapeuten, oncologische therapeuten en specialisten is hierin belangrijk.

In deze cursus worden de verschillende arm- en schoudermorbiditeiten na borstkanker onder de aandacht gebracht. De actuele kennis over arm- en schoudermorbiditeiten na borstkanker en de mogelijke oorzaken hiervan worden besproken. Vervolgens komen de diagnostische mogelijkheden en de verschillende fysiotherapeutische behandelstrategieën aan bod. Deze online cursus bestaat uit een presentatie van An de Groef, die is voorzien van instructief filmmateriaal en ondersteunende tekst. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • aangeven welke arm- en schoudermorbiditeiten, naast oedeem, het meest voorkomen na de behandeling van borstkanker
 • uitleggen wie risico heeft op arm- en schoudermorbiditeiten na behandeling van borstkanker
 • de mogelijke oorzaken van bewegingsbeperkingen na de behandeling van borstkanker benoemen, observeren en evalueren
 • de verschillende mechanismen van pijn na de behandeling van borstkanker beschrijven en evalueren
 • de interacties tussen de verschillende comorbiditeiten na borstkanker uitleggen
 • het klinisch onderzoek bij arm- en schoudermorbiditeit na behandeling van borstkanker beschrijven
 • de huidige evidentie voor fysiotherapie na borstkanker beschrijven en inzetten indien nodig
 • de behandelingsstrategieën voor arm- en schoudermorbiditeiten na de behandeling van borstkanker beschrijven en op maat inzetten

Docent

 • prof. A. de Groef PT MT

  Prof. An De Groef is in 2012 afgestudeerd als fysiotherapeut aan KU Leuven en heeft nadien een postgraduaat opleiding manuele therapie afgerond. Tijdens haar promotieonderzoek aan de KU Leuven coördineerde ze verschillende onderzoeksprojecten over de effectiviteit van fysiotherapie voor de preventie en behandeling van schouderpijn na de behandeling van borstkanker. Momenteel is An De Groef postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Leuven en Universiteit Antwerpen. Haar interesse gaat uit naar de evaluatie, preventie en behandeling van verschillende comorbiditeiten van kanker, waaronder pijn en schouderklachten. An De Groef heeft uitgebreide (inter)nationale ervaring in het opleiden van studenten en clinici in het domein van pijn en oncologie en het presenteren op (inter)nationale conferenties. Als fysioherapeut heeft zij klinische ervaring in de evaluatie en behandeling van kankeroverlevers met pijn.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • prof. dr. N. Devoogdt

  Nele Devoogdt is kinesitherapeut en professor aan het departement revalidatiewetenschappen van de KU Leuven en voert wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van evaluatie, preventie en behandeling van lymfoedeem en andere kanker-gerelateerde morbiditeiten. Daarnaast is zij coördinator van het centrum voor lymfoedeem van UZ Leuven (in België). Daar voert zij, naast coördinerende taken en het aansturen van het multidisciplinair team, eveneens evaluaties uit en begeleidt de behandeling van patiënten met lymfoedeem en lipoedeem. Op regelmatige basis geeft en organiseert zij cursussen in het domein van lymfologie en oncologie in België en Nederland. Zij heeft Oedema opgericht, een interuniversitaire groep die cursussen organiseert voor kinesitherapeuten in het domein van oedeem (www.oedema.be). Daarnaast heeft ze recent CarEdOn mee opgezet, een onderzoeksgroep die als doel heeft het verbeteren van de Zorg in het domein van Oedeem en Oncologie (www.caredon.org).