Hartrevalidatie: acute fase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

1.png

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert hartrevalidatie als: "Het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de ziekte gunstig te beïnvloeden en er bovendien voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert, om zo naar de voor hem/haar normale plaats in de maatschappij terug te keren en deze te behouden".

In Nederland is hartrevalidatie over het algemeen divers en goed georganiseerd. Het proces van hartrevalidatie is een bij uitstek multidisciplinaire aangelegenheid. Bij deze revalidatie zijn vele zorgverlenende deskundigen betrokken, zoals cardiologen, revalidatieartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, inspanningsfysiologen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en ergotherapeuten.

Dit drieluik over hartrevalidatie heeft als doel om fysiotherapeuten kennis aan te reiken, zodat zij in staat zijn om patiënten met hart- en vaatziekten te begeleiden bij het verbeteren en onderhouden van het cardiorespiratoire systeem in de praktijk. U kunt de volgende drie delen volgen:

 • Hartrevalidatie: acute fase (fase 1)
 • Hartrevalidatie: revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie: postrevalidatiefase (fase 3)

 

In dit eerste deel kunt u kennismaken met de anatomie en de werking van het hart. De verschillende diagnosegroepen voor hartrevalidatie worden in dit deel besproken, alsmede de acute fase (fase I) van de hartrevalidatie.

Wij raden u aan om alle cursusonderdelen te volgen om een totaalbeeld te krijgen van de hartrevalidatie, zowel in de acute fase als in de revalidatie- en postrevalidatiefase.

Preview

Leerdoelen

Na afronding van de gehele cursus ‘Hartrevalidatie’ kunt u:

 • een fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan maken voor patiënten met een hartziekte in de acute fase en kan dit ook uitvoeren, conform de richtlijnen van het KNGF.
 • rekening houden met de medische en fysiotherapeutische aspecten die aan de orde zijn bij patiënten met problemen in de hartfunctie en circulatie.

 

Na het bestuderen van dit eerste deel ‘Hartrevalidatie: acute fase' kunt u:

 • de ziekteverschijnselen, etiologie (oorzaak), het ziekteverloop en pathologisch-anatomisch substraat van enkelvoudige hartaandoeningen in eigen woorden uitleggen
 • de verschillende fasen van hartrevalidatie onderscheiden
 • uitleggen wat het belang is bij de anamnese, onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten in de acute fase
 • beargumenteerd een fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bij enkelvoudige hartaandoeningen maken
 • beargumenteerd een fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bij een geriatrische patiënt met hartaandoeningen maken
 • uitleggen hoe de klinische fase (ziekenhuisperiode) verloopt voor een patiënt met een hartaandoening.

Docent

 • R.J.J. Bertram

  R.J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Rob Bertram is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in de hart- en thoraxrevalidatie. Tevens cursusleider, docent cursus Harteraad beweegcoach.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten