Hartrevalidatie: revalidatiefase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

2.png

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert hartrevalidatie als: "Het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de ziekte gunstig te beïnvloeden en er bovendien voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert, om zo naar de voor hem/haar normale plaats in de maatschappij terug te keren en deze te behouden."

In Nederland is hartrevalidatie over het algemeen divers en goed georganiseerd. Het proces van hartrevalidatie is een bij uitstek multidisciplinaire aangelegenheid. Bij deze revalidatie zijn vele zorgverlenende deskundigen betrokken, zoals cardiologen, revalidatieartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, inspanningsfysiologen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en ergotherapeuten.

Dit drieluik over hartrevalidatie heeft als doel om fysiotherapeuten kennis aan te reiken, zodat zij in staat zijn om patiënten met hart- en vaatziekten te begeleiden bij het verbeteren en onderhouden van het cardiorespiratoire systeem in de praktijk. U kunt de volgende drie delen volgen:

 • Hartrevalidatie: acute fase (fase 1)
 • Hartrevalidatie: revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie: postrevalidatiefase (fase 3)

 

In dit deel wordt ingegaan op fase II, de revalidatiefase. Eerst is er aandacht voor de intake, daarna staat het samenstellen van trainingsprogramma’s en het afnemen van tests bij deze patiëntengroep centraal. De fysiotherapeut moet kunnen berekenen welke oefeningen de patiënt met zijn/haar specifieke conditie wel en niet kan uitvoeren.

Wij raden u aan om alle cursusonderdelen te volgen om een totaalbeeld te krijgen van de hartrevalidatie, zowel in de acute fase als in de revalidatie- en postrevalidatiefase.

Preview

Leerdoelen

Na afronding van de gehele cursus ‘Hartrevalidatie’ kunt u:

 • een fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan maken voor patiënten met een hartziekte in de acute fase en kan dit ook uitvoeren, conform de richtlijnen van het KNGF
 • rekening houden met de medische en fysiotherapeutische aspecten die aan de orde zijn bij patiënten met problemen in de hartfunctie en circulatie

 

Na het bestuderen van dit tweede deel ‘Hartrevalidatie: revalidatiefase':

 • kunt u de verschillende fasen en levels van hartrevalidatie onderscheiden
 • kent u de meetmethoden die van toepassing zijn bij revalidanten met hart- en vaatziekten
 • kent u de meetmethoden die van toepassing zijn bij geriatrische revalidanten met hart- en vaatziekten
 • weet u wat van belang is bij de anamnese, onderzoek en behandeling van revalidanten met hart- en vaatziekten in de verschillende fasen
 • weet u welke aanvullende verwijsgegevens nodig zijn voor de geriatrische revalidant
 • kent u het screening-, diagnostisch- en therapeutisch proces voor de oudere revalidant
 • kent u de aanbevolen trainingsparameters (kracht en uithoudingsvermogen) voor het trainen van de (oudere) hartrevalidant
 • kunt u een trainingsprogramma op maat maken voor (oudere) hartrevalidanten
 • hebt u inzicht in de werkwijze die gevolgd wordt in de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie
 • hebt u inzicht in de werkwijze volgens de richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Hartstichting
 • hebt u enig inzicht in de werkwijze volgens de KNGF-standaard Beweeginterventie kwetsbare ouderen

Docent

 • R.J.J. Bertram

  R.J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Rob Bertram is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in de hart- en thoraxrevalidatie. Tevens cursusleider, docent cursus Harteraad beweegcoach.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten